KAMTRO

Wybierz język:

  • Slide 01 PL
  • Slide 02 PL
  • Slide 03 PL
  • Slide 04 PL
  • Slide 05 PL

Aktualności:

Nasi analitycy certyfikowani przez Mobius Institut...

Chcielibyśmy poinformować, że wychodząc na przeciw potrzebom rynku oraz w celu zapewnienia najwyższe [ ... ]

czytaj więcej

Endoskopia

Badania endoskopowe stosowane są przez wielu specjalistów w różnych branżach, umożliwiając dostęp do obszarów, które są nieosiągalne bez demontażu elementów badanego obiektu na podzespoły i części składowe. Stosowane oprzyrządowanie pozwala na obserwację wewnętrznych części maszyn, nie oddziałując na nie. Uzyskane wyniki umożliwiają wczesne zlokalizowanie ogniska uszkodzeń oraz okresową obserwację postępującej degradacji elementów.

Pomiary wykonane przez naszych wykwalifikowanych techników wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomiarowy, pozwalają przeprowadzić dokładną inspekcję niedostępnych części urządzeń, takich jak silniki spalinowe, turbiny czy skrzynie biegów. Na podstawie wizualnej  oceny wewnętrznych części maszyn nasi inżynierowie są w stanie określić stan całego systemu oraz zaplanować niezbędne naprawy uszkodzonych elementów, zapobiegając poważnym awariom. Benefitem  endoskopii jest  zminimalizowanie czasu i kosztów inspekcji urządzeń, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości usług wykonywania.

 

Metoda endoskopowa jest jedną z podstawowych metod badań nieinwazyjnych, jakie znalazły zastosowanie w transporcie i przemyśle. Uzasadnione jest to zarówno z ekonomicznego, jak i technicznego punktu widzenia, gdyż skraca czas identyfikacji bieżącego stanu technicznego maszyny, redukuje koszty użytkowania oraz zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji.