KAMTRO

Wybierz język:

  • Slide 01 PL
  • Slide 02 PL
  • Slide 03 PL
  • Slide 04 PL
  • Slide 05 PL

Aktualności:

Nasi analitycy certyfikowani przez Mobius Institut...

Chcielibyśmy poinformować, że wychodząc na przeciw potrzebom rynku oraz w celu zapewnienia najwyższe [ ... ]

czytaj więcej

Wykrywanie nieszczelności układu sprężonego powietrza

Nieszczelności układu sprężonego powietrza potrafią znacznie obniżyć jego sprawność. W niektórych przypadkach do atmosfery bezużytecznie ulatuje nawet 20-40% wydajności kompresora. Efektywna obsługa sprężarkowni – wczesne wykrywanie wycieków i ich naprawa może zredukować straty do mniej niż 10% wydajności.

Poza stratami energii wynikającymi z konieczności sprężania większej ilości powietrza. Nieszczelności przyczyniają się do szeregu strat wtórnych:

  • Spadek ciśnienia w systemie zmniejsza moc zasilanych maszyn pneumatycznych.
  • Częstsze załączanie sprężarek zwiększa ich zużycie.
  • Dłuższy czas pracy urządzeń przekłada się na większe koszty utrzymania i konserwacji.
  • Dla zabezpieczenia zwiększonych przez nieszczelności potrzeb wymagany jest kompresor o większej wydajności.

Powietrze jest bezwonnym i bezbarwnym czynnikiem, stąd wykrycie nieszczelności bez odpowiednich przyrządów jest często niemożliwe. Z pomocą przychodzi najnowsza technologia.

Najlepszym sposobem wykrywania nieszczelności jest pomiar detektorem ultradźwiękowym, który wykrywa dźwięki o wysokiej częstotliwości generowany przy przepływie powietrza ze środowiska o wysokim ciśnieniu do środowiska o niskim ciśnieniu.

Detektor jest wyposażony w czujniki o zasięgu i specyfikacji pozwalającym precyzyjnie wykryć źródło najmniejszego wycieku.