KAMTRO

Wybierz język:

  • Slide 01 PL
  • Slide 02 PL
  • Slide 03 PL
  • Slide 04 PL
  • Slide 05 PL

Aktualności:

Nasi analitycy certyfikowani przez Mobius Institut...

Chcielibyśmy poinformować, że wychodząc na przeciw potrzebom rynku oraz w celu zapewnienia najwyższe [ ... ]

czytaj więcej

Wykrywanie wyładowań niezupełnych

 Wyładowania niezupełne powstają wskutek przebicia elektrycznego części izolacji, pod wpływem wysokiego napięcia.

Wyładowania te mogą wystąpić w różnych elementach instalacji np.: w ubytkach izolacji, pomiędzy warstwami izolacji, w bąblach powietrznych płynnej izolacji.

Przyczyną wyładowań mogą być również błędy w projekcie instalacji lub niepoprawny jej montaż, szczególnie na złączach i terminalach robionych na miejscu.

Skutkiem tego zjawiska jest niszczenie izolacji, co prowadzi do przebicia i awarii. Należy zdać sobie sprawę, że ten właśnie mechanizm – uszkodzenie izolacji, jest najczęstszą przyczyna awarii systemów zasilania średniego i wysokiego napięcia.

Zasadą jest, że gdy zjawisko wyładowania już raz nastąpi nigdy samoczynnie nie wygaśnie, będzie się nasilać powodując postępujące niszczenie. Istotą efektywnej diagnostyki jest cykliczny pomiar zachodzących zmian co pozwala wyznaczać ich trendy i w odpowiednim momencie podjąć działania naprawcze.

Wykrywanie wyładowań niezupełnych

Efektem wyładowań jest lokalna jonizacja powietrza co generuje szerokie spektrum promieniowania elektromagnetycznego. Bardzo użytecznym w kwestii diagnostyki systemu jest sygnał w zakresie fal ultradźwiękowych. Rejestrator ultradźwięków SDT 270 wyposażony w różnego rodzaju sensory umożliwia precyzyjną lokalizację usterki, specjalna antena paraboliczna umożliwia inspekcje elementów oddalonych nawet do 30 m. Natomiast analiza zebranego widma dostarcza informacji na temat intensywności zjawiska i stanu zaawansowania procesu niszczenia.