KAMTRO

Wybierz język:

 • Slide 01 PL
 • Slide 02 PL
 • Slide 03 PL
 • Slide 04 PL
 • Slide 05 PL

Aktualności:

Nasi analitycy certyfikowani przez Mobius Institut...

Chcielibyśmy poinformować, że wychodząc na przeciw potrzebom rynku oraz w celu zapewnienia najwyższe [ ... ]

czytaj więcej

Miernik i analizator drgań

MARVIB DC 750

MarVib DC 750 jest nowoczesnym przyrządem pomiarowym zaprojektowanym do diagnostyki wibracyjnej maszyn rotujących. Jest to uniwersalne urządzenie pomiarowe z funkcją miernika wibracji, analizatora, tachometru oraz przenośnego urządzenia do wyważania. Może być używany do ogólnych pomiarów wibracyjnych , określania stanu maszyny na podstawie obowiązujących norm, kontrolować proces zużycia łożysk, mierzyć prędkość obrotową i temperaturę, analizować przyczynę złego stanu technicznego maszyny a także do wyważania wirników i wentylatorów. MarVib DC 750 posiada także możliwość zbierania danych, ich zapisywania wyników zebranych w punktach pomiarowych. Dołączone oprogramowanie pozwala na zgrywanie danych z miernika na komputer, analizę danych i ich archiwizację.

Pomiar drgań 

Jedną z podstawowych funkcji urządzenia jest analiza wibracji. Okresowe zbieranie pomiarów oraz szczegółowa obserwacja trendu pozwala uzyskać szerszy obraz rzeczywistego stanu maszyny oraz zoptymalizowanie planu potrzebnych napraw. Dodatkowo MarVib posiada zaimplementowane normy które pozwalają na ocenę kondycji maszyny natychmiast po pomiarze. Ułatwia to podjęcie szybkiej decyzji co do dalszych kroków.

Okresowe zbieranie sygnałów generowanych przez łożyska pozwala określić ich aktualną kondycję za pomocą kilku metod. Pozwala to na łatwe i efektywne określenie stanu łożysk. Dzięki tej wiedzy możemy zaplanować ich wymianę z dużym wyprzedzeniem. 

Analiza widma wibracji

MarVib DC 750 pozwala na precyzyjne określenie źródła wibracji lub przyczyny złego stanu urządzenia, np. niewyważenia czy niewspółosiowość zespołu. Analiza widma obwiedni sygnału pozwala na dokładniejszą obserwację zużycia łożyska czy uszkodzenia zębów przekładni.

Temperatura

Temperatura jest ważnym parametrem diagnostycznym. Wzrost temperatury w zespole łożyskowym może wskazywać na problemy ze smarowaniem lub uszkodzenie łożyska.

Prędkość obrotowa

Zaiplementowana funkcja bezdotykowego pomiaru prędkości obrotowej jest prosta i wygodna. Specjalna konstrukcja czujnika laserowego ułatwia jego montaż oraz zapewnia dokładne pomiary nawet z dużych odległości.

Pomiar fazy

Pomiary fazy są wyjątkowo pomocne przy diagnozowaniu takich defektów jak brak współosiowości, ugięcia wałów, niewyważenie czy przy diagnostyce turbin.

Zbieranie pomiarów

Wszystkie wyniki mogą być zapisywane w wewnętrznej pamięci urządzenia. Każdy pomiar jest zapisywany wraz z datą i godziną pomiaru. Prosta i intuicyjna obsługa urządzenia pozwala na szybkie zbieranie pomiarów. Znacząco skraca to czas konieczny do spędzenia w parku maszynowym.

Wyważanie

Jedną z najczęstszych przyczyn złego stanu maszyny jest niewywaga. MarVib DC 750 z funkcją wyważania pomoże rozwiązać ten problem.MarVib DC 750 pozwala na wyważanie wentylatorów i wirników na miejscu ich instalacji, bez demontażu i transportu do warsztatu. Wbudowana procedura wyważania jednopłaszczyznowego i dwupłaszczyznowego oblicza wartość i pozycję masy korekcyjnej. Urządzenie prowadzi użytkownika przez kolejne kroki wyważania dzięki czemu cały proces jest prosty i efektywny.

Oprogramowanie VM

Oprogramowanie VM pozwala użytkownikowi w pełni korzystać z możliwości urządzenia. Okresowe przeprowadzanie pomiarów w połączeniu z możliwościami oprogramowania pozwala na prawidłowe zarządzanie danymi oraz prowadzenie efektywnej analizy danych.

Najważniejszymi funkcjami oprogramowania są:

 • Organizacja tras pomiarowych
 • Komunikację z miernikiem
 • Zarządzanie zebranymi danymi
 • Drukowanie dokumentacji
 • Tworzenie bazy danych
 • Przedstawienie wyników w formie graficznej
 • Przygotowywanie raportów

Karta katalogowa